รายละเอียดราคา ช่างภาพ วีดีโอซีนีม่า ช่างวีดีโองานแต่ง (WEDDING Photo & VDO CINEMA )

ช่างวีดีโองานแต่งงาน  แนะนำให้จ้างรวมกันกับภาพนิ่ง ทีมเดียวกัน ได้ราคาพิเศษ